ข่าว&กิจกรรม

คณะสงฆ์ไทยพร้อมจัดงานวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก และการประชุมวิชาการนานาชาติ นำหลักกรุณาธรรมเยียวยาสังคมโลกในยามวิกฤติ

พระพรหมบัณฑิต ประธานกรรมการบริหารสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก กล่าวว่า เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2565 กรรมการนานาชาติ ได้มีมติจัดพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก และจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 17 ภายใต้หัวข้อกรุณาธรรมในยามวิกฤต : หลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา เพื่อเยียวยาสังคมโลกในวันที่ 13 พฤษภาคม ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ

สำหรับประเทศไทยจะจัดงานวิสาขบูชาโลก ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤษภาคม จัดภายใต้มาตรการโควิด -19 จัดทั้งระบบออนไลน์ และสถานที่จริง โดยมีการคัดกรองและจำกัดจำนวนคนอย่างเข้มงวดโดยการจัดงานวันที่ 11 พฤษภาคม มีการบรรยายพิเศษเป็นภาษาอังกฤษหัวข้อ ชาวพุทธจะปฎิบัติตนอย่างไรต่อโควิด -19 ปาฐกถาพิเศษพระธรรมดิสรัปชั่นและการป้องกัน : มิติและการปฎิบัติทางพระพุทธศาสนาต่อโควิด -19 การถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนประเด็นสันติภาพในชุมชนและสังคมไทย วันที่ 12 พฤษภาคม มีการเปิดงานวิสาขบูชาส่งมอบ พุทธปัญญาสู่สันติภาพโลก ปาฐกถาพิเศษหลักปฎิบัติทางพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ และความสามัคคีในยามเกิดความขัดแย้ง และวันที่ 13 พฤษภาคม มีการอ่านมีสาน์น และสุนทรพจน์จากสมเด็จพระสังฆราช เลขายูเอ็น และผู้นำชาวพุทธทั่วโลก

นอกจากนี้ ยังประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ ที่วัดประยุรวงศาวาส ระหว่างวันที่ 12 -13 พฤษภาคม ที่จะมีการแสดงความคิดเห็น และสนทนาแลกเปลี่ยนในเนื้อหาของพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษเกี่ยวกับพระวินัย พระสูตรและพระอภิธรรม จากนักวิชาพระพุทธศาสนาทุกทั่วมุมโลก

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : มาลี ไชโย / สวท.

ผู้เรียบเรียง : วีระเดช คชเสนีย์

แหล่งที่มา : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Close